Информация


Продукти


   


Архив


Продукти->SmartSwitch
CleverSwitch (CS8P)
/модел DW-208R1/

Мощен 8-портов комутатор с допълнителни възможности за конфигуриране и управление през PicoIP или през RRCP
  *** От 06.2017 този продукт вече не се предлага ***

Допълнителни функции, предлагани от CS8P (в сравнение със SS8P):
 • Възможност за управление и контрол БЕЗ PicoIP посредством RRCP (RealtekRemoteControlProtocol) протокол!!!
 • 8K MAC таблица - незаменимо решение за големи и несегментирани мрежи;
 • 3.25GBs честотна лента на трафика, преминаващ през CS8P – двойно по-висока от необходимата стойност за 8-портово устройство;
 • Вградена поддръжка на „големи пакети“ - 1552 байта;
 • Контрол на скоростта („bandwith limit“) за всеки порт и за upload/download по отделно - 128K, 256K, 1M, 2M, 4M, 8M
 • 32 VLAN групи;
 • Поддръжка IGMP Snooping (IGMP v1, v2);
 • „Port Mirror“ функция;
 • Броячи на RX/TX пакетите за всеки порт.

 Приложения:

 • Изграждане на големи, несегментирани мрежи, където стандартните големини на MAC таблицата (1K за SS8P) не е достатъчна и се получават колизии;
 • Натоварени с голям трафик мрежови сегменти;
 • Изграждане на multicast IPTV;
 • Контрол на трафика;
 • Разпределяне на голям брой 802.1q VLAN (до 32бр.);

   Управлението на CS8P чрез PicoIP е възможно след обновяване на системния софтуер на PicoIP с версия, предназначена за управление на CS8P. Фабричнo PicoIP се предлага с версия на софтуера за SS8P.

   Номерацията на портовете на металната кутия е обърната (порт 1 е порт 8) и не съответства на интерфейса в PicoIP.

Документация на продукта

Наименование Описание Ver. Дата
CleverSwitch (CS8P) User Manual Спецификация, ръководство на потребителя 1.04 04.2013
RRCP with CleverSwitch Инструкция за инсталиране на OpenRRCP и използването му за конфигуриране и управление на CleverSwitch 1.00 11.2009


Софтуер

Наименование Описание Ver. Дата
OpenRRCP-0.2.1-patched-rev2 Модифициран пакет OpenRRCP под Linux за достъп прeз RRCP до CleverSwitch rev2 11.2009