Информация


Продукти


   


Архив


Продукти->Протектори за LAN мрежи
Последна модификация на 22/08/2022 

"Gigabit PoE"

"Gigabit PoE+S"

10/100/1000 пасивен
инжектор/сплитер
+протектор ('+S')


Предназначение

    Устройството е предназначено за захранване на отдалечение мрежови устройства, работещи на 1G и типично неподдържащи PoE, през UTP/FTP кабела. За захранване са използват два от чифтовете (4/5 и 7/8), по които едновременно се предават и данните.
    Винтовата клема е предназначена за въвеждане или извеждане на PoE напрежението, което се предава или получава от женския RJ-45 конектор. Пач кабела с мъжкият конектор се свързва към Data порта на оборудване, което не е съвместимо с PoE (PoE напрежението е премахнато); на него има вграден и протектор за диференциално пренапрежение между усуканите двойки (само за модела GigabitPoE+S)

   На схемите е показано използването на "Gigabit PoE" за типичните случаи: първо при захранване на отдалечено устройство, което поддържа PoE (напр. рутер Mikrotik). На втората схема - при връзка между устройства, които не поддържат PoE - в този случай са необходими 2 броя GigabitPoE (единият в ролята на инжектор, другият като сплитер) и преобразувател DC/DC за захранване на отдалеченото устройство с подходящо напрежение.

   
Технически данни

     Допълнително само за GigabitPoE+S:

Устройството използва само два от чифтовете за предаване на PoE напрежението. Другите два чифта (1/2 и 3/6) преминават транзитно през него. Поляритетът на PoE е условен, устройството може да работи и с DC PoE подадено в обратна посока.

Устройството НЕ Е предназначено за използване на AC напрежение!!!

Защитата в GigabitPoE е същата като в протектор 1-410(1-400), но без двойния газоразрядник и заземителния проводник!

Цени, условия за поръчка и доставка

Наименование на серията продукти Описание Ver. Дата
Gigabit PoE и Gigabit PoE+S 1 портов 10/100/1000 пасивен инжектор/сплитер - -