Информация


Продукти


   


Архив


Продукти->Импулсни захранвания за LAN мрежи
Последна модификация на 26/05/2021Предназначение: Предлаганите от НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС захранвания за ЛАН мрежи са резултат на близо 10 годишен оптит в изледването, проектирането, усъвършенстването и производството на специализирани импулсни захранвания.
     Устройствата са основно предназначени за захранване на крайни устройства по свободните проводници на UTP/FTP кабела при LAN  мрежи. Предлагат се варианти с галванично разделяне и с директна връзка между токоизточника и консуматора. В зависимост от типа (консумацията) на крайното устройство е възможно захранването на няколко броя от едно импулсно захранване. Импулсните захранвания могат да се използват и за други цели, където е необходимо високоефективно получаване на изходно напрежение от по-високо входно.

Въведение:
     
Импулсните захранвания имат една и съща принципна схема - мостов изправител, интегрален ШИМ контролер със самозахранване от изходното напрежение, 200V MOSFET ключ, трансформатор или натрупващ дрoсeл и изправител на висoката честота. Входният филтриращ кондензатор определя горната граница на входното напрежение. В зависимост от основното напрежение - променливо входно напрежение (модели тип 'C') или изправено (тип 'Е') то този кондензатор получава различни стойности. По-малкият входен кондезатор е подходящ за работа с постояннотокови централни захранвания (с чуствителна токова защита).
    Импулсните захранвания на НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС се разделят на няколко групи в зависимос от: мощността, максималното допустимо напрежение и галваничното разделяне.
    Всички захранвания имат защитни елементи на входа от краткотрайни пренапрежения с варистор. Когато индуктираните в LAN мрежата напрежения са с голяма енергия - защитните елементи могат да се разрушат и да окъсят входа на SMPS. За това се предлага възможност (във вид на допълнителна опция или фабрично вградено) за поставяне на стопяем предпазител с цел защита на самите защитни елементи.
    SMPS над 10W (с буква 'Т' в означението) имат на входа си и високочестотен П филтър.
    Възможно е да се поставя втори (и трети) изходен жак (като допълнителна опция) за захранване на две устройство с едно SMPS (възможни са ограничения при някои модели).


Предлагани серии и модели:

Серия "10W импулсно транформаторно захранване"
с галванично разделяне и компактни размери


Брошура
Series 10W Isolated Brief


Техническа информация
Series 10W Isolated

 • Галванично разделен вход-изход (2kV изолация) и 200V MOSFET ключов транзистор
 • Входно напрежение (според модела): 25-110VAC (20-150VDC)
 • Защита на входа от пренапрежение (разрядник + варистор)
 • Изходна мощност: 10W (12VDC/0.8A, 5V/2.0A)
 • Гарантирано стартиране в целия диапазон на входното напрежение и изходния товар
 • Автоматично времезакъснение на включване на изхода
 • Автоматичен рестарт при пропадане на захранването
 • Защита от късо и от претоварване на изхода с автоматично възстановяване
 • Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм с маншон и жак
 • LED индикация на изходното напрежение
 • Гарантирана работа при ниски температури от -20° на ШИМ контролера
 • Компактен пластмасов корпус 40x28x22
 • Вариант с изходно напрежение 5V/2A и жак 3.5x1.3

Серия "12W+ импулсно транформаторно захранване"
с галванично разделяне межу входа и изхода 

Брошура
Series 12W Isolated Brief

Техническа информация
Series 12W Isolated

Series 12WDual Isolated
 • Галванично разделен вход-изход (2kV изолация) и 200V MOSFET ключов транзистор
 • Входно напрежение (според модела): 25-110VAC (20-150VDC)
 • 12W изходна мощност: 12VDC/1A, 5V/2.4A, 3.3V/3A, 24V/0.5A
 • 20W изходна мощнист 12VDC/1.6A
 • Модел с две изходни напрежния: 10V за суитч и 5V за медия конвертор
 • Гарантирано стартиране в целия диапазон на входното напрежение и изходния товар
 • Заданието на изходното напрежение се формира от високостабилен опорен източник
 • Автоматично времезакъснение на включване на изхода
 • Автоматичен рестарт при пропадане на захранването
 • Защита от пренапрежение на входа с варистор и вграден стопяем предпазител
 • Защита от късо и от претоварване на изхода с автоматично възстановяване
 • Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм с маншон и жак
 • LED индикация на изходното напрежение
 • Компактен пластмасов корпус 55x35x23

Серия "7W понижаващо импулсно захранване"
с галванична връзка межу входа и изхода; вариант модулТехническа информация
Series 7W module

 • 200V MOSFET
 • Входно напрежение: 25-70VAC (H0C6P) или 35-110VAC (K0C6P)
 • 7W изходна мощност (12VDC/0.6A)
 • Времезакъснение на включване на изхода
 • Автоматичен рестарт при пропадане на захранването
 • Двустепенна защита на входа от пренапрежение (разрядник и варистор)
 • Защита от късо и от претоварване на изхода
 • Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм с маншон и жак 5.5x2.1
 • LED индикация на изходното напрежение
 • Компактен пластмасов корпус 40x28x22
 • Вариант "модул" за вграждане в SS8P-208POE

Покажи/скрий подробна информация

 Моделът SMPS H0C5P е компактен вариант на основната гама SMPS H1xx, но с понижена мощност - до 0.6А изходен ток. Предназначен е за захранване на един(два) суитча и евентуално (PicoIP модул).
    Времезакъснението на включване на изхода води до автоматично разпределени времена на включване на товара по магистралата (първо стартират най-близките до централното захранване и последни най-отдалечените) без да е необходимо ръчно задаване с джъмпери.
    Модификацията с товарна характеристика тип "B" (по поръчка) е предназначена за суитчове с вградени нисковолтови изправители и голям филтриращ кондензатор (конструкцията е предназначена за директно захранване от променливотоков адаптор), които изискват по-голям стартов ток. За осигуряването на този ток е въведен нов режим на работа - "пусков режим". Този режим е краткотраен - до 1 мин и импулсното захранване не може да работи в него продължително време, тъй-като това води до топлинно претоварване. Това важи и за режима на токоограничение.

Общи технически параметри за серията (товарна характеристика тип "А"):
- Коефициент на полезно действие (КПД): ~85%;
- Номинална изходна мощност: 7W@12V;
- Максимално входно напрежение: за 'H': 70VAC или 95VDC, за 'F': 85VAC или 120VDC, за 'K': 110VAC или 150VDC;
- Диапазон на входното напрежение (при 250mA): за 'H': (20-70)VAC или (20-95)VDC; за 'F': (25-85)VAC или (20-120)VDC;
- Диапазон на входното напрежение (при максимален изходен ток): за 'H': (25-70)VAC или (20-95)VDC; за 'F': (35-85)VAC или (20-120)VDC;
- Изходно напрежение: 12VDC;
- Максимален траен изходен ток: 0.6A;
- Максимален изходен ток: 1.1А;
- Ток на късо съединение (неограничено време): <0.3А
- Автоматично времезакъснение на включване на изхода (1-10)s, фабрично разделено на две групи: (1.5-5)s и (3-10)s
- Защита от пренапрежение на входа с варистор;
- Защита от претоварване: първоначално чрез понижаване на изходното напрежение, до преминаване в режим на прекъснато действие;
- Защита от късо съединение на изхода: режим на прекъснато действие с ниска честота;
- Защитата следи тока в ключовия транзистор;
- Изходното напрежение се възстановява след премахване на източника на претоварване или късо съединение;
- Защита от повишаване на изходното напрежение над 13V (5%);
- LED индикатор на изходното напрежение;
- Ниво на пулсациите в изходното напрежение: <20мV;
- Диапазон на непрекъснат ШИМ: 0,1 – 1A;
- Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм с жак;
- Размери на кутията: 40x28x22; Размери на печатната платка (за модул за SS8P-208POE): 34x22x16

Технически параметри за товарна характеристика тип "B", различни от тип "А":

- Пусков ток (за време не повече от 1мин.): 0.8А;
- Максимален изходен ток в режим на токоограничение: 0.9А;
- Ток на късо съединение (неограничено време): 0.4А

Модели (актуалните модели вижте в ценовата листа !!!)
Означение
Uвх.
Uизх.
Iизх.
Pизх.
Iк.с. Tвр.зак. Iпретов. Изх. жак Забележка
SMPS H0C6P
(25-70)AC/(20-95)DC
12V 0.6A 7W <0.3А (1-10)s 1.1А 5.5x2.1  
SMPS К0C6P
(35-110)AC/(20-150)DC
12V 0.6A 7W <0.3A (1-10)s 1.1А 5.5x2.1  
SMPS K0C6P модул
(35-110)AC/(20-150)DC
12V 0.6A 7W <0.3A (1-10)s 1.1А не към SS8P-208POE


Блокова схема


 

Серия "10W понижаващо импулсно захранване"
с галванична връзка межу входа и изхода

 • 200V MOSFET
 • Входно напрежение: 25-70VAC (H0C8P) или 35-110VAC (K0C8P)
 • 10W изходна мощност (12VDC/0.8A)
 • Автоматично времезакъснение на включване на изхода
 • Автоматичен рестарт при пропадане на захранването
 • Двустепенна защита на входа от пренапрежение (разрядник+варистор)
 • Защита от късо и от претоварване на изхода
 • Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм
 • Изходен жак: 5.5x2.1
 • LED индикация на изходното напрежение
 • Компактен пластмасов корпус 40x28x22

Покажи/скрий подробна информация

Моделът SMPS H0C8P/F0C8P е по-мощен вариант на SMPS H0C6P/К0C6P. По-високата мощност (10W) е постигната чрез използване на по-мощни компоненти в силовите вериги, както и на поставянето на охлаждащ радиатор.

Общи технически параметри за серията (различаващи се от модела SMPS H0C6P/К0C6P):

- Номинална изходна мощност: 10W@12V;
- Изходно напрежение: 12VDC;
- Максимален траен изходен ток: 0.8A;

Модели (актуалните модели вижте в ценовата листа !!!)
Означение
Uвх.
Uизх.
Iизх.
Pизх.
Iк.с. Tвр.зак. Iпретов. Изх. жак Забележка
SMPS H0C8P
(25-70)AC/(20-95)DC
12V 0.8A 10W <0.3А (1-10)s 1.1A 5.5x2.1  
SMPS K0C8P
(35-110)AC/(20-150)DC
12V 0.8A 10W <0.3A (1-10)s 1.1A 5.5x2.1  


Блокова схема

 

Серия "15+W понижаващи импулсни захранвания"
с галванична връзка межу входа и изхода


 • 200V MOSFET
 • Входно напрежение: 20-95VDC или 25-70VAC
 • 15W изходна мощност (12VDC/1.3A)
 • Варианти за изходно напрежение 9V, 13.6, 24V и други.
 • Автоматично времезакъснение на включване на изхода
 • Автоматичен рестарт при пропадане на захранването
 • Трисепенна защита на входа от пренапрежение (разрядник + варистор)
 • Вграден стопяем предпазител на входа за защита на защитата
 • Противосмутителен "П" филтър на входа
 • Защита от късо и от претоварване на изхода
 • Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм
 • Изходен жак: 5.5x2.1
 • LED индикация на изходното напрежение
 • Компактен пластмасов корпус 55x35x19 (55x35x23)
 • Вараиант с 12V/2А изход - SMPS H2E0T за видеокамери

Покажи/скрий подробна информация

   Това е основната серия импулсни захранвания за ЛАН мрежи, производство и разработка на НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС. Техническите и параметри позволяват захранването на до три суитча от типа SmartSwitch или два CleverSwitch, заедно с управляващия PicoIP модул.    

Общи технически параметри за серията
- Коефициент на полезно действие (КПД): ~85%;
- Товарна характеристика: тип А
- Автоматично времезакъснение на включване на изхода (1-10)s, фабрично разделено на две групи: (1.5-5)s и (3-10)s
- Защита от обратно включване на входа;
- Защита от пренапрежение на входа с варистор;
- Защита от претоварване: първоначално чрез понижаване на изходното напрежение, до преминаване в режим на прекъснато действие;
- Защита от късо съединение на изхода: режим на прекъснато действие с ниска честота;
- Защитата следи тока в ключовия транзистор;
- Изходното напрежение се възстановява след премахване на източника на претоварване или късо съединение;
- Защита от повишаване на изходното напрежение над 13V за 12V изход;
- LED индикатор на изходното напрежение;
- Ниво на пулсациите в изходното напрежение: <10мV;
- Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм с жак;
- SMPS H1Cx – 55x35x23 (НМ4);

Модели (актуалните модели вижте в ценовата листа !!!)
Означение
Uвх.
Uизх.
Iизх.
Pизх.
Iк.с. Tвр.зак. Iпретов. Изх. жак Забележка
SMPS H1C3S
(20-70)AC/(20-95)DC
12V 1.3A 15W 0.3А (2-15)s 1.2*Iизх. 5.5x2.1  
SMPS K1C3S
(30-110)AC/(20-150)DC
12V 1.3A 15W 0.3А (2-15)s 1.2*Iизх. 5.5x2.1  
SMPS H1C7S
(20-70)AC/(20-95)DC
12V 1.7A 20W 0.3А (2-15)s 1.2*Iизх. 5.5x2.1  
SMPS H1C6S9
(20-70)AC/(20-95)DC
9V 1.6A 12W 0.3А (2-15)s 1.2*Iизх. 5.5x2.1  
SMPS H2E0T
(20-95)DC/(40-70)AC
12V 2.0A 24W 0.3А (2-15)s 1.2*Iизх. 5.5x2.1  


Блокова схема

   

 

Серия "5W понижаващо импулсно захранване"
с галванична връзка межу входа и изходаБрошура
Series 5W Brief

 • Входно напрежение: 7-30VDC
 • 5W изходна мощност (5VDC/1.0A)
 • Защита от късо и от претоварване на изхода
 • Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм
 • Изходен жак: 5.5x2.5 (за медия конвертор)
 • LED индикация на изходното напрежение
 • Компактен пластмасов корпус 55x35x19

Покажи/скрий подробна информация

   Това е спомагателен модел импулсно захранвания за ЛАН мрежи, производство и разработка на НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС.
    Основните му приложения са (за 5V изход):
1. В комбинация с Mini-UPS - постигане на резервирано напрежение от 5V (за медия конвертор)
     Брошура "Резервирано захранване на оптична точка с медия конвертор"
2. Получаване на 5V по високоефективен метод (с високо КПД) от вече налично (12-24)V
3. Захранване на медия конвертор при мрежи с нисковолтово магистрално напрежение (24V)

   Конструкцията му позволява лесно постигане на други изходни напрежения: 3.3V, 9V, 12V, 6.8V/13.6V (зарядно за акумулатор до 1А) и др. Възможна е реализация и с мостов изправител на входа за променливо входно напрежение.

Общи технически параметри за серията
- Коефициент на полезно действие (КПД): ~85%;
- Товарна характеристика: тип А
- Защита от обратно включване на входа;
- Защита от претоварване и късо съединение на изхода с падаща характеристика;
- Изходното напрежение се възстановява след премахване на източника на претоварване или късо съединение;
- LED индикатор на изходното напрежение;
- Ниво на пулсациите в изходното напрежение: <10мV;
- Присъединителни проводници: входен – 170мм, изходен 190мм с жак;
- Размери: 55x35x19 (корпус НМ3)

Модели (актуалните модели вижте в ценовата листа !!!)

Означение
Uвх.
Uизх.
Iизх.
Pизх.
Iк.с. Tвр.зак. Iпретов. Изх. жак Забележка
SMPS N1E0-5
(7-30)VDC
5V 1.0A 5W - - 1.2*Iизх. 5.5x2.5  


Блокова схема

   

 

Вариант с два изходни жака (на определени модели) -
за едновременно захранване на няколко консуматора (суитч, PicoIP и др.)
 • Дължина на кабела с жак: 190мм
 • Стандартно вторият жак е от същия тип както основният
 • И двата изходни кабела са изведени от корпуса през гъвкав маншон
 • 2бр. жак 5.5х2.1 за 12V модели (за суитчове, PicoIP и др.)
 • 2бр. кабел с жак 5.5h2.5 за 5В модели (за медия конвертори)
 • 2бр. кабел с жак 3.5х1.3 за 5В модели за суитчове
 • Предлага се за следните модели SMPS: H0C8P, iH1C0S, iK1C0S, iH0C8P,iH2C0P5

  Товарни характеристики на импулсните захранвания


Изходна волт-амперна характеристика


Защити от пренапрежения на входа

Основните серии импулсни захранвания на НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС се предлагат с вградена защита от пикови пренапрежения на входа варистор. Той шунтира входа на захранването при попадене на високо напрежение от гръмотевици или статично електричество.

       
Поставянето на стопяем предпазител на устройства без вградени подобни защитни елементи в повечето случаи е безполезно. Пиковите напрежения повреждат електронните компоненти в имулсното захранване, но не водят обезателно до изгаряне на предпазителя. В по-отдалечените точки, където омическото съпротивление на кабела е голямо, изгарянето на предпазителя е още по-малко вероятно дори и при разрушено електронното устройство.

 Дори и разрушени, защитните елементи предпазват останалата част на захранването от повреда, но за да се използва отново е необходимо да се подменят или в краен случай отстранят входният защитни елементи. Състоянието им може да се установи като се измери входа на захраването с мултицет (нулево съпротивление при късо).


 Указания за употреба
   При използване на променливо входно напрежение НЕ Е ДОПУСТИМО да се свързва изходният "-" към входните проводници - това води до късо съединение в Грец схемата на входа.


   При моделите за променливо входно напрежение (SMPS H1C3T ...), пред които се поставя стопяем предпазител на входа трябва да се има предвид, че пусковият ток на захранването значително надвишава номиналния (поради зареждането на входния кондензатор 330uF). За това предпазителят трябва да е с номинал над 1.25А.


  Задължително да се съблюдава напрежението на празен ход на магистралния изправител или трансформатор да не надвишава пределно допустимото входно напрежение на импулсното захранване (когато се работи на максимума на възможностите на импулсното захранване по отношение на входа). Желателно е да се използва товарен резистор в захранването, който да гарантира минимална консумация. Желателно е да се заложи и 10% резерв поради промени в самото мрежово напрежение 220V, което по стандарт може да достигне и 242VAC. По-сигурно (но не задължително) е използването на стабилизирани източници на напрежение.

 Система на означения : От 05.2008г. е въведена нова единна система за означенията на импулсните захранвания за LAN мрежи SMPS.

Позиция 1 2 3 4 5 6 7
Символ i
H
1
C
0
T
Значение i - Галван. разделено K - 150VDC вход
F - 130VDC вход
H - 95VDC вход  
... - 60VDC вход 
N - 30VDC вход  
Изходен ток, единици D - DC вход
C - AC вход
E - електр. DC
Изходен ток, десети

P,T - защ.+авт. времеза-къснение

S - защ.+авт. времеза-къснение + вграден стопяем предпазител

5 - 5V изход
... - 12V изход
 
Бележка: Моделите с 'Е' са за електронни централни захранвания (еднакви с моделите с 'С', но с по-малък входен кондензатор)
Примери
SMPS iH2C0T5 - модел с входно напрежение до 90VDC, изходен ток 2.0А, защита на входа, изходно напрежение 5VDC, автоматично времезакъснение на изхода.
SMPS H1C3T - модел с входно напрежение до 95VDC(70VAC), изходен ток 1.3А, защита на входа, изходно напрежение 12VDC, автоматично времезакъснение на изхода.


Цени, условия за поръчка и доставка

Наименование на серията продукти Описание Ver. Дата
SMPS Импулсни LAN захранвания (PoE) с изолиран и неизолиран изход - -