Информация


Продукти


   


Архив


Продукти->TinyIP

TinyIP firmware v. 4.xx***

Цялостно управление и конфигуриране през SNMP
 
    *** От 22.10.2007 този продукт е окончателно снет от предлагане и от производство !!!


     Специфичният UDP протокол, използван при по-старите версии е изцяло заменен със стандартен SNMP (v1, v2) протокол. Той е съвместим с SNMP библиотеката "net-snmp". По този начин достъпът до TinyIP модула става много по-лесен, като може да се реализира и под Web със съвсем прости, достъпни и безплатни средства. За целта, фирма "НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" е регистрирала собствен OID в SNMP структурата.

    + Основни функции :
 • 10Mb Ethernet интерфейс с Link/Activity LED индикатор;
 • Ниска консумация на енергия (60мA/12V);
 • Стандартно захранващо напрежение: 7.5 - 16V;
 • Стандартни протоколи: ARP, IP, ICMP (ping), SNMP v1;
 • Изцяло конфигурируем чрез SNMP заявки - IP, MAC, VLAN ...
 • Поддръжка на 802.1q VLAN тагнати пакети;
 • Защита на достъпа по два MAC адреса;
 • Интелигентна "Ping timeout" рестартираща функция на външно устройство или SmartSwitch;
 • Лесно интегриране към SmartSwitch за пълен контрол;
 • Допълнителни режими - "Skip broadcast", "Drop large packets" ...
 • Мониторинг на температурата през SNMP
 • Измерване на три аналогови величини (напрежение 0-1.5V);
 • 16 свободни I/O портове с SNMP контрол;
 • ... специфични функции по заявка на потребителя

   + Документация, ръководства, спецификации
Наименование Описание Ver. Дата
TinyIP User Manual Спецификация, ръководство на потребителя 1.02 02.2007
TinyIP/PicoIP MIB Описание на поддържаните от PicoIP SNMP обекти (OID) - 02.2007
SmartSwitch & TinyIP Integration Инструкция за свързване на двете устройства   11.2006
SNMP with Windows
Инструкция за инсталиране и конфигуриране на NET-SNMP за Windows (98/2k/XP). Чрез командите 'snmpget' и 'snmpset' могат да се настроят параметрите на TinyIP/PicoIP и без CGI или WinTIC модула.
   

   
     + Софтуер
Наименование Описание Ver. Дата  
WinTIC Windows клиент за управление на TinyIP и PicoIP 2.05 09.2007
WinTIC Windows клиент за управление на TinyIP и PicoIP (архивна версия) 1.12b 12.2005