Информация


Продукти


   


Архив


Продукти->RelayBoard
Последна модификация на 07/03/2024
RelayBoard


4-канален модул за управление на
мощни консуматори през TinyIP/PicoIP

ПРОДУКТЪТ Е СПРЯН ОТ ПРЕДЛАГАНЕ!!!


 Предназначение, функции

     Модулът позволява управлението на до четири мощни консуматора (до 7А/240VАС) чрез маломощните изходни портове на PicoIP/TinyIP. Комутирането на товара става посредством превключващ контакт на релетата - при подаване на входен сигнал релето включва и контактната му система застава в положение "NO" - нормално отворено. Схемата на модулът е аналогична на посочената тук. Конструкцията му е универсална и позволява използването и му за други цели (например управление през LPT порт от PC).
    Тъй-като PicoIP разполага с 16 изходни порта, то свободно могат да се комбинират съответния брой 2- и 4-канални комутатори с цел постигане на желания брой вериги за управление.
    Изходите на PicoIP позволяват едновременното управление на няколко канала на комутаторите - при нужда към един изход на PicoIP могат да се свържат паралелно няколко комутиращи входа.

Технически данни
     - Брой канали (релета): 4бр.
     - Контактна система: един превключващ контакт за 7A / 240VAC;
     - Захранващо напрежение: 12VDC / 0.15А;
     - Ниво на управляващия входен сигнал (спрямо GND): +(2 -12)VDC;
     - Защита от обратен поляритет на захранването;
     - Защита от отрицателно управляващо напрежение;
     - LED индикация за включен канал;
     - Размери 74x31x23 (модулът се предлага без корпус)

Използване с PicoIP/TinyIP
      За свързване към IP модула е необходимо първо да се свърже общият проводник ("-", черен цвят) към някои от свободните "GND" изводи на TinyIP/PicoIP. Входовете на каналите се свързват към някои от свободните изводи на TinyIP/PicoIP, които са означени като изходи ("Out"). Възможни са следните два режима на управление на консуматорите, в зависимост от използвания пин:

  • "Рестартиращо" управление: При подаване на команда "Target Restart" през някое от управляващите приложения, съответния релеен канал се задейства (релето включва) за време от около 30s (времето може да се настройва), след което то автоматично се изключва. Това рестартиращо управление се задейства и при мониторинг режимите чрез ping ("Ping Timeout Restart", "Remote Ping Restart").
    Предимството на този режим е, че връщането в изходно състояние става автоматично, което дава възможност за рестартиране на устройство, през което преминава Ethernet линка към IP модула. Така връзката към модула се възстановява автоматично след рестарта и той продължава да е достъпен през SNMP. При този режим се използват изходните пинове "Sec. RST" или "RST" за TinyIP; "Target RST" при PicoIP.
  • Ръчно управление: При този режим се използват стандартни изходни пинове на портовете). За включване на съответното реле е необходимо да се постави отметка на съответния бит на порта в управляващия клиент (WinTIC) или да се подаде необходимата SNMP команда. Изключването на релето става ръчно след махане на отметката.
    ВНИМАНИЕ! Прекъсването на линка към IP модула след включване на някое реле ще доведе до невъзможност за връщане на релето в изходно състояние. За това внимателно да се преценява топологията на управлението и ако е необходимо да се използва "рестартиращо" управление.
Приложения (Application notes)
Наименование Описание Ver. Дата
Restarting equipment (routers, switches, mining hardware etc) by power or RESET Използване на PicoIP в комбинация с RelayBoard за рестартиране по захранване или през RESET бутон на различни устройства. Документът е на Английски език. 1.00 10.2017